Mesto Púchov - PENZION - HORSKÝ HOTEL EVA MÁRIA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Mesto Púchov

Aktivity

Mesto Púchov mesto kde to stále žije
leží v doline stredného toku Váhu a severnej časti Ilavskej kotliny na rozhraní Bielych karpát, Javorníkov a Strážovských vrchov.
http://www.puchov.sk/


V súčastnosti je v Púchove zastúpený predovšetkým gumárenský a textilný priemysel. Predovšetkým podnik Matador sa postaral nielen o zamestnanosť obyvateľstva, ale aj silné podnikateľské prostredie. Ekonomickú silu regiónu dokumentuje existencia Združenia podnikateľov regiónu Púchov.

Vďaka Fakulte priemyselných technológii Trenčianskej univerzity je Púchov aj vysokoškolským mestom. Dnes tu študuje viac než štyri stovky mladých ľudí so zameraním na technológiu gumy, textilu a skla.

Púchov sa právom hrdí kvalitným športovým areálom. Patria k nemu dve športové haly, futbalový štadión, krytá i otvorená plaváreň, tenisové kurty.

K púchovskému koloritu patrí každoročná júnová prehliadka zvykoslovia Folklórny Púchov.Obnovené Námestie slobody je vždy tretiu septembrovú sobotu miestom konania Púchovského jarmoku, na ktorom ožívajú remeslá našich predkov. Prvú decembrovú sobotu Mestská tržnica na Ul. Moravská ožíva atmosférou Mikulášskeho jarmoku.

Samotné centrum mesta dopĺňajú miestne časti Horné Kočkovce, Nosice, Hrabovka, Vieska-Bezdedov, Ihrište a Hoštiná.

mesto Púchov
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky