Mesto Považská Bystrica - PENZION - HORSKÝ HOTEL EVA MÁRIA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Mesto Považská Bystrica

Aktivity

Mesto POVAŽSKÁ BYSTRICA
je zároveň okresným mestom a centrom okolitých obcí. Sú v nej sústredené všetky potrebné úrady a niekoľko škol a nespočetné množstvo obchodov a supermarketov. Kiná, Kultúrne domy a športové centrá,
Mesto Považská Bystrica je v rámci nového územnosprávneho členenia Slovenskej republiky od júla 1996 sídlom novoutvoreného okresu Považská Bystrica v Trenčianskom kraji.
V meste Považská Bystrica žije viac ako 43 000 obyvateľov, z toho približne 8 000 v mestských častiach. Tie vznikli pripojením sa pôvodne samostatných obcí Podmanín, Praznov, Zemiansky Kvášov, Považská Teplá, Orlové, Považské Podhradie, Šebešťanová, Podvažie, Milochov, Horný a Dolný Moštenec k mestu Považská Bystrica. Obyvatelia užívajú viac ako 13 000 bytov, v meste je vybudovaných 80,6 km vodovodných sietí zásobujúcich vodou viac ako 38 000 obyvateľov, 68 km rozvodov plynu pre 12 000 obyvateľov, 42,6 km kanalizácií so 4 čistiarňami odpadových vôd, na ktoré je napojených 34 500 obyvateľov.
Pre potreby obyvateľstva slúži viac ako 60 predajní nepotravinového tovaru, 6 obchodných domov a nákupných stredísk, 40 zariadení pohostinského typu, 6 hotelov s kapacitou viac ako 500 miest a 2 autokempingy.
Považská Bystrica je sídlom mnohých orgánov štátnej správy, spoločenských organizácií, 7 bánk. V meste pôsobí viacero materských škôl, 10 záklaných škôl a osobitná internátna škola, 2 stredné odborné učilištia, gymnázium a 4 stredné odborné školy.
Územie mesta o rozlohe 89,49 km2 sa rozprestiera v údolí Javorníkov, Strážovskej hornatiny a Bielych Karpát, cez ktoré preteká rieka Váh, čo vytvára krásnu prírodnú scenériu.
Vývoj zamestnanosti a štruktúru hospodárstva v meste a okrese po roku 1989 výrazne ovplyvnila likvidácia špeciálnej výroby a poľnohospodárskych družstiev. Utlmenie výroby v Považských strojárňach, ktoré do roku 1989 predstavovali dominantu v oblasti hospodárskeho, spoločenského, kultúrneho rozvoja mesta a jeho výstavby, malo za následok obrazne povedané "prerušenie prívodu kyslíka pre organizmus, ktorý bol na neho roky odkázaný a zvyknutý".
Zrútenie sa gigantu Považských strojární podnietilo vznik najmä stredného a malého podnikateľského sektora, ktorý má prioritné postavenie v oblasti rozvoja mesta. Samotné Mesto Považská Bystrica vďaka svojej hospodárskej politike a koncepčnému prístupu k rozvoju mesta vytvára podmienky pre rozvoj trhu, sekundárnej hospodárskej sféry (oblasť služieb, turistického ruchu a i.) a sociálnym programom znižuje dopad určitých ekonomických opatrení a sprievodnych javov hospodárskej politiky štátu na svojich občanov.
Od 22. augusta 1999 má mesto Považská Bystrica družbu s malebným valašským mestom Rožnov pod Radhoštěm, ktoré je významným kultúrnym a najmä turistickým centrom ležiacim v srdci Beskýd a Vsetínskych vrchov.
Zmluvu o vzájomnej spolupráci podpísali za mesto Považská Bystrica bývalý primátor Ing. Ľuboš Lackovič a za Rožnov pod Radhoštěm starosta JUDr. Jaroslav Kubín.


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky