Cenník - PENZION - HORSKÝ HOTEL EVA MÁRIA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Cenník

REZERVÁCIA - predbežná, informatívna
Predbežná rezervácia
môže byž uskutočnená prostredníctvom telefonickej, faxovej ale najradšej e-mailovej objednávky. Formulár nájdete tu: REZERVÁCIA V objednávke prosím uveďte všetky potrebné údaje. Po preverení možnosti ubytovania, Vám bude zaslaná odpoveď a cena pobytu (spravidla do 48hod.). Po obdržaní odpovede, je vo vlastnom záujme potrebné, urýchlene zaplatiť zálohu na úplnú - záväznú rezerváciu pobytu. V opačnom prípade inak nemôžeme garantovať vybraný termín a štruktúru požadovaných izieb!
REZERVÁCIA - záväzná, nemenná
Rozumie sa ňou riadna zálohovo zaplatená a hotelom potvrdená rezervácia s vyznačením termínu, počtu osôb, požadovanými službám a výške prijatej zálohy na náš účet. (potvrdzujúci e-mail spravidla zasielame automaticky po identifikácií vašej platby u nás. Kvôli urýchleniu môžete zaslať kôpiu dokladu o zaplatení zálohy.)
ÚDAJE K ZAPLATENIU ZÁLOHY
Bankový účet pre zaslanie záloh :   0063708022 /0900 Meno účtu: Mária Zálešáková, Adresa: Horná Mariková 484, 018 03  Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s. Pobočka: Považská Bystrica. (SWIFT: GIBASKBX),
(IBAN: SK 07 0900 0000 0000 63708022)
Je veľmi dôležité, aby ste uviedli v kolónke správa pre prijímateľa: vaše meno a dátum pobytu, aby sme vedeli vašu platbu bez problémov identifikovať. Prípadne nám napíšte z akého čísla účtu a mena plátcu ste zálohu zaslali.

STORNO PODMIENKY
Po zaplatení zálohy na pobyt nie je možné vymáhať vrátenie zálohy. Záloha môže byť vrátená iba v nevyhnutných prípadoch, na základe úradného písomného potvrdenia takejto udalosti. (choroba, pohreb a pod.)
v Prípade, že takáto udalosť nastane je samozrejme možné rezerváciu skúsiť preložiť na iný termín prípadne rezerváciu previesť na inú osobu. Ak by hotel z vážnych dôvodov musel rezerváciu zrušiť, oznámi to klientovy bez zbytočného odkladu s návrhom na riešenie situácie v jeho prospech.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky